Een bedrijfsgebouw bouwen: De 7 stappen

ripstaal steelframing bedrijfspand prefab staalbouw

Er gebeurt er veel meer dan het in elkaar zetten van alleen bouwmaterialen tijdens het proces van een bedrijfsgebouw bouwen. In feite is de bouwfase slechts een kleine stap in het project. De planningsfasen voordat het ontwerp en de bouw beginnen, zijn cruciaal om problemen te voorkomen voordat ze zich voordoen.

Experts in bouwbeheer begrijpen hoe essentieel deze planningsstappen zijn en maken er optimaal gebruik van om problemen tijdens het bouwproject te beperken. Het proces gaat ook door nadat de bouw is voltooid om ervoor te zorgen dat het gebouw voldoet aan de wettelijke eisen en aan de normen van de klant. Laten we het bouwproces stap voor stap doorlopen.

Stap 1: De ontwikkelings- en planningsfase van een bedrijfsgebouw bouwen

De meest cruciale fase van een bedrijfsgebouw project is de ontwikkelings- en planningsfase. In deze stap legt u de basis voor de rest van het project neer. De locatie, het budget en de keuze van een hoofdaannemer spelen allemaal een rol bij het bepalen van het traject van de overige stappen in het proces.

Een locatie vinden

Bij onroerend goed speelt de locatie een grote rol in de kosten van het project. Grond, en de daaropvolgende bouwkosten, variëren sterk in prijs afhankelijk van de locatie. Gebieden met een grote vraag hebben hogere grondprijzen voor de bouw. Deze locaties kunnen echter ideale posities zijn voor het pand en de bedrijven die het zullen bezetten. De gekozen locatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor degenen die het gebouw zullen gebruiken. Zowel klanten als werknemers moeten het gebied gemakkelijk kunnen bereiken. Vooral voor bedrijven die persoonlijke diensten verlenen, zoals restaurants of kantoren van medische specialisten.

Sommige steden hebben strenge bestemmingsplannen voor het type toegestane bouw. Zoek daarom, voordat u het terrein koopt en met de bouw begint, uit welke soorten gebouwen zijn toegestaan. Sommige eigendommen bevatten clausules met een moratorium op de bouw. Deze verbodsbepalingen kunnen permanent zijn, in geval van milieubehoud, of tijdelijk. Een terrein kan bijvoorbeeld een beschermde plant- of diersoort of habitat hebben die tegen ontwikkeling beschermd moet worden. Een tijdelijk moratorium kan de stad of gemeente de tijd geven om het ontwerp goed te keuren en zich ervan te vergewissen dat de omwonenden die mogelijk worden getroffen het eens zijn met het project.

De voorzieningen op het terrein moeten ook voldoen aan de behoeften van het gebouw. Zo moeten riool- en waterleidingen voldoende volume hebben om aan de behoeften van het gebouw te voldoen. De locatie moet ook beschikken over brandkranen in de buurt. Bovendien moeten de wegen in het gebied het verwachte verkeer van het gebouw aankunnen.

Een budget opstellen

Het plannen van het budget voor de bouw begint met het begrijpen van de prijzen voor bouwwerken in het hele land. De kosten per vierkante voet voor een nieuw bedrijfsgebouw hangen af van de grootte van het gebouw en de locatie.

Om problemen met onjuiste waarden in uw begroting te voorkomen, moet u contact opnemen met bouwmanagers voor de planning, inclusief hulp bij het genereren van nauwkeurige kostenramingen voor het project. Een bedrijf da werkzaam is in het gebied dat u wilt bouwen, kent de huidige factoren die de kosten in die gebieden beïnvloeden, waardoor u realistischere projectramingen krijgt. Wanneer het bouw managementteam een holistische aanpak hanteert, helpt het bij de planning van bedrijfsgebouw bouwstappen en de latere fasen. Daarom hebt u het voordeel van een bedrijf dat kan helpen de totale projectkosten te beheersen, waardoor de bouw binnen het vastgestelde budget blijft.

Een hoofdaannemer kiezen en coördineren met de bemanning

Wanneer u met een bouwmanager werkt, kunt u een groot deel van de planning in hun deskundige handen leggen. Zij bieden een manier voor alle partijen die aan het project werken om te coördineren en openlijk te communiceren en het project op de voorgestelde bouw tijdlijn te houden.

Stap 2: De voor-ontwerpfase van een bedrijfsgebouw bouwen

Sommige stappen van de voor-ontwerpfase overlappen met de ontwikkelings- en planningsfase omdat beide betrekking hebben op het schetsen van verwachtingen en doelstellingen voor het project. Sommigen wachten bijvoorbeeld tot de voor-ontwerpfase om de bijeenkomst tussen de architect en de hoofdaannemer te coördineren. Terwijl anderen dit tijdens de planning doen. Sommigen combineren voorontwerp en planning in een enkele fase en gebruiken de ontwerpfase als de tweede fase in de bouw van een bedrijfsgebouw.

Of het voorontwerp nu een afzonderlijke stap is of deel uitmaakt van de planning. Het heeft tot doel de specifieke behoeften van het project te schetsen. Degenen die aan het project werken zullen enkele cruciale elementen bepalen die belangrijk zullen zijn voor de rest van de bouwfasen van het bedrijfsgebouw, zoals:

  • Aantal, afmetingen en doeleinden van de kamers in het gebouw.
  • De algemene oriëntatie van de structuur ten opzichte van lokale wegen en nutsvoorzieningen.
  • Materialen en uitrusting voor de bouw en kosten.
  • Kostenramingen voor de bouwfase.
  • De algemene bedrijfsgebouw tijdlijn voor het opstellen van contracten.

Na de voor-ontwerpfase en de vaststelling van de algemene eisen van het gebouw, kunt u ingenieurs werven en de meer specifieke informatie in de ontwerpfase schetsen.

Stap 3: De ontwerpfase van een bedrijfsgebouw bouwen

De ontwerpfase van een bedrijfsgebouw vereist gedetailleerde tekeningen en schema’s van het gebouw, naast de expertise van verschillende ingenieurs om de structurele integriteit van het gebouw en de naleving van de voorschriften te garanderen. Een werktuigbouwkundig ingenieur controleert de plannen voor de interne structuren van het gebouw, zoals het sanitair en het HVAC-systeem. Bouwkundig ingenieurs zorgen ervoor dat de plannen structureel gezond zijn. Elektrische ingenieurs ontwerpen de elektrische voeding in het hele gebouw. Civiel ingenieurs ontwerpen aansluitingen op de lokale infrastructuur en parkeerplaatsen.

Na deze stap kunnen de belangrijkste onderdelen van het bouwproject beginnen.

Stap 4: De pre-constructiefase van een bedrijfsgebouw bouwen

Onder de stappen om een bedrijfsgebouw te bouwen, is de pre-constructiefase degene die het meest te maken heeft met papierwerk. Tijdens deze fase moet uw project de vereiste vergunningen en verzekeringen voor die op de site te krijgen. Tijdens deze stap neemt u ook offertes van leveranciers aan om ervoor te zorgen dat de inkoopfase aan de budgettaire verwachtingen voldoet. Ten slotte moet u het veldteam samenstellen voor de werkzaamheden op de bouwplaats.

Stap 5: De aankoopfase van een bedrijfsgebouw bouwen

De aankoopfase is cruciaal om binnen het budget te blijven. Als diensten en materialen worden aangeschaft die niet binnen de projectraming vallen, zal de totale bouw de geplande kosten overschrijden. De kwaliteit van de dienstverleners en de gebruikte bouwmaterialen zijn echter ook van belang.

Daarom moet u een evenwicht vinden tussen uw budget en het vinden van duurzame bouwmaterialen. Ook bij de keuze van onderaannemers moet u rekening houden met de kwaliteit van de aannemer. Vaak neemt een hoofdaannemer de inkoopfase voor zijn rekening. Een deskundig bouw managementteam zorgt er echter voor dat de hoofdaannemer goed communiceert met anderen over het proces. Open communicatie is essentieel om problemen door misverstanden of het niet kennen van verwachtingen te voorkomen.

Stap 6: De bouwfase

Alles wat tot dusver is ondernomen bereidt het bouwproces zelf voor. De focus op voorbereiding tijdens de eerste stappen van een bedrijfsgebouw bouwen kan onverwachte vertragingen of projectoverschrijdingen beperken. Een belangrijk deel van het project betreft de voorbereiding van de bouwplaats. Deze voorbereiding voorkomt toekomstige problemen met de structurele integriteit en veiligheid van het gebouw. Daarom moeten bouwers niet bezuinigen tijdens deze eerste fase.

Voorbereiding van het terrein

De fase van het bouwrijp maken van het terrein verandert in een werkterrein voor de komende weken. Eerst begint de planning voor de bouw met een vergadering om richtlijnen vast te stellen, zoals hoe werknemers toegang krijgen tot het terrein, waar materialen en apparatuur moeten worden opgeslagen, welke dagen en uren er kan worden gewerkt, en hoe de kwaliteit tijdens het hele bouwproces kan worden gehandhaafd.

Na de vergadering kan de voorbereiding beginnen met de groundbreaking. Op de locatie moeten tijdelijke werkgebouwen en opslagfaciliteiten worden gebouwd. Deze bieden locaties voor het managementteam om vanuit te werken. Ze geven ook apparatuur, gereedschap en materialen een veilige opslagplaats.

De voorbereiding van het terrein omvat ook het verwijderen van vegetatie uit het gebied en het uitgraven van het terrein. Afhankelijk van de plaatselijke vereisten kan een goede drainage om overstromingen op het terrein en in de omgeving te voorkomen deel uitmaken van de voorbereidingsfase.

Andere voorbereidende stappen die rechtstreeks van invloed zijn op de structuur van het gebouw zijn het aanleggen van de nutsvoorzieningen en het voorbereiden van aansluitingen voor water, afval en elektriciteit. Elk van deze onderdelen moet worden geïnspecteerd voordat de bouw wordt voortgezet.

Bouw

bedrijfsgebouw bouwen

Eenmaal voorbereid, is het terrein klaar voor het bedrijfsgebouw bouwproces. Het belangrijkste deel van de bouwfase is de oprichting van het gebouw. Eerst wordt de fundering gemaakt met gestort beton. Vervolgens gaat het geraamte van het gebouw omhoog. Het geraamte omvat de interne onderdelen van het gebouw die het voorzien van structurele steun. Na het geraamte heeft het gebouw zijn dak en gevelbekleding nodig. Voordat de binnenmuren omhoog gaan, worden de elektrische systemen, het sanitair en de leidingen van het HVAC-systeem binnen de muren geïnstalleerd.

De interne werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van de muren, het leggen van de vloeren, het plaatsen van ramen en binnendeuren, het installeren van verlichtingsarmaturen en het schilderen, zoals vereist door de plannen. Aannemers kunnen aanvullende werkzaamheden uitvoeren, afhankelijk van de ontwerpplannen. De gebruikers van het gebouw zullen het meest vertrouwd zijn met de interne aspecten van het gebouw omdat zij hier het grootste deel van hun tijd werken. Daarom zijn deze elementen zijn enkele van de meest cruciale in het bouwproces.

Het werk aan de buitenkant omvat het maken van buitenmuren, het plaatsen van ramen als dat nog niet is gebeurd en het plaatsen van buitendeuren. Het werk buiten het gebouw creëert de indruk die bezoekers en buren zullen hebben van de structuur. De zorg die aan deze fase van het project wordt besteed, kan de tevredenheid van de bewoners en de omwonenden garanderen. In deze fase moeten de tijdelijke gebouwen en materiaalopslagplaatsen worden verwijderd.

Ten slotte, om het project te voltooien, planten tuinarchitecten gras, bloemen of bomen op het terrein. Deze componenten verbergen de sporen van de recente bouwwerkzaamheden, maken het terrein esthetischer en kunnen voor kleur of schaduw zorgen.

Stap 7: De fase na de bouw van het bedrijfsgebouw bouwen

Zelfs na voltooiing van de belangrijkste stappen van het bouwproces is het gebouw nog niet helemaal klaar voor bewoning. Er blijft nog een laatste stap over om ervoor te zorgen dat het gebouw aan de wet voldoet en veilig is.

Tijdens de fase na de bouw moet de hoofdaannemer met u door het gebouw lopen. Tijdens deze tocht evalueert u de kwaliteit van het project. Als u of andere inspecteurs problemen of bewijzen van onbevredigend werk vinden, noteer ze dan op een punch list. Pas als alle punten op de punch list gecorrigeerd zijn, kunt u van de architect een certificaat van substantiële voltooiing krijgen. Met dit certificaat kunt u tijdelijke, draagbare zaken zoals meubilair en apparatuur binnenbrengen. Het maakt ook een officiële bouwinspectie mogelijk, zodat u het gebouw kunt betrekken.

Het slagen voor de bouwinspectie verzekert de succesvolle voltooiing van het bouwproject. Nu kunnen in de commerciële structuur veilig mensen werken. Het bedrijf dat de locatie gebruikt kan beginnen te werken vanuit het gebouw.