Tegelprofielen

70201 Tegelprofiel recht, aluminium blank 6 mm

• Lengte: 300 cm

• Verpakking: 10 per koker

Materiaal: aluminium blank

70202 Tegelprofiel recht, aluminium blank 8 mm

• Lengte: 300 cm

• Verpakking: 10 per koker

Materiaal: aluminium blank

70203 Tegelprofiel recht, aluminium blank 10 mm

• Lengte: 300 cm

• Verpakking: 10 per koker

Materiaal: aluminium blank

70204 Tegelprofiel recht, aluminium blank 12,5 mm

• Lengte: 300 cm

• Verpakking: 10 per koker

Materiaal: aluminium blank

70208 Tegelprofiel recht, aluminium zilver 6 mm

• Lengte: 300 cm

• Verpakking: 10 per koker

Materiaal: aluminium geanodiseerd

70209 Tegelprofiel recht, aluminium zilver 8 mm

• Lengte: 300 cm

• Verpakking: 10 per koker

Materiaal: aluminium geanodiseerd

70210 Tegelprofiel recht, aluminium zilver 10 mm

• Lengte: 300 cm

• Verpakking: 10 per koker

Materiaal: aluminium geanodiseerd

70211 Tegelprofiel recht, aluminium zilver 12,5 mm

• Lengte: 300 cm

• Verpakking: 10 per koker

Materiaal: aluminium geanodiseerd

70260 Tegelprofiel recht, aluminium briljant wit 6 mm

• Lengte: 300 cm

• Verpakking: 10 per koker

Materiaal: aluminium, poeder gecoat

70261 Tegelprofiel recht, aluminium briljant wit 8 mm

• Lengte: 300 cm

• Verpakking: 10 per koker

Materiaal: aluminium, poeder gecoat

70262 Tegelprofiel recht, aluminium briljant wit 10 mm

• Lengte: 300 cm

• Verpakking: 10 per koker

Materiaal: aluminium, poeder gecoat

70263 Tegelprofiel recht, aluminium briljant wit 12,5 mm

• Lengte: 300 cm

• Verpakking: 10 per koker

Materiaal: aluminium, poeder gecoat

70282 Tegelprofiel recht, RVS 6 mm

• Lengte: 300 cm

• Verpakking: 10 per koker

Materiaal: RVS V2A

70283 Tegelprofiel recht, RVS 8 mm

• Lengte: 300 cm

• Verpakking: 10 per koker

Materiaal: RVS V2A

70284 Tegelprofiel recht, RVS 10 mm

• Lengte: 300 cm

• Verpakking: 10 per koker

Materiaal: RVS V2A

70285 Tegelprofiel recht, RVS 12,5 mm

• Lengte: 300 cm

• Verpakking: 10 per koker

Materiaal: RVS V2A

1 2 3