Bedrijfshallen bouwen: Prefab vs traditioneel

Home » Steel Framing » Bedrijfshallen bouwen: Prefab vs traditioneel

De laatste jaren is het aantal bedrijven en organisaties dat een beroep doet op geprefabriceerde constructies sterk toegenomen. Dit is te danken aan de steeds hogere kwaliteit van geprefabriceerde gebouwen en de ontevredenheid over de traditionele bouw.

Modulaire gebouwen spelen een sleutelrol in tal van gebouwen, waaronder bedrijfhallen, loodsen, chalets, villa’s en nog veel meer. Er zijn echter ook nog steeds veel argumenten te bedenken dat traditionele bouw meer waar voor je geld biedt.

In dit artikel van Ripstaal Group wegen we de voor -en nadelen van zowel prefab bouwen als traditionele bouw. Dit geldt voor vaak grote gebouwen zoals bedrijfshallen of bedrijfsloodsen als woningen, woningbouw projecten en andere gebouwen.

Over Ripstaal Steelframing – Prefab bedrijfshallen bouwen 

Bij Ripstaal Group zijn we er trots op dat we een volledig scala aan prefab bouwdiensten aan onze klanten kunnen aanbieden. Natuurlijk is ons team van mening dat modulaire gebouwen een reeks van voordelen bieden in vergelijking met traditionele bouw.

Echter, we zijn hier om een eerlijke blik te werpen op prefab vs traditionele bouw. We zijn toegewijd om onze klanten te voorzien van de beste faciliteiten om aan hun behoeften te voldoen. Het laatste wat we willen is een modulaire oplossing bouwen wanneer gebouwen van, bijvoorbeeld baksteen, betrouwbaarder zijn of een betere waarde bieden.

ripstaal staalframebouw voor ondernemers prefab bedrijfshalen bouwen
Productiehal Ripstaal staalframebouw

Modulaire Gebouwen Vs Traditionele Bouw: De voors en tegens

Baksteenbouw is al honderden jaren de standaard van de bouwindustrie in Nederland. De meeste huizen en bedrijven in Nederland zijn opgetrokken uit baksteen en cement. In het verleden was dit de meest betrouwbare en betaalbare bouwmethode. Traditionele bouw voldoet ook aan de bouwvoorschriften voor woningen, bedrijven en industriële eigendommen.

ripstaal steelframing bedrijshallen prefab


Modulaire of prefab-bouw is een relatief nieuwe bouwstijl. Geprefabriceerde gebouwen kunnen, mits vakkundig gebouwd, voldoen aan alle bouwvoorschriften voor elk type onroerend goed. Het niet aanpassen aan nieuwe en veranderende bouwtechnieken kan tot allerlei problemen leiden. Naarmate de normen verbeteren en de industrie zich verder ontwikkelt, is het belangrijker dan ooit dat u profiteert van het beste in de moderne bouw.


De voors en tegens van traditionele bouw

U bent waarschijnlijk bekend met de manier waarop baksteen- en cementbouw werkt. Na de eerste planningsprocedure en nadat u de bouwvergunning hebt gekregen, wordt het terrein uitgegraven. Uw aannemers brengen funderingen in de aarde aan en trekken muren op met baksteen en mortel. Als de muren klaar zijn, wordt het dak geplaatst. Dit proces kan enkele weken of zelfs maanden in beslag nemen, afhankelijk van de grootte van de woning en gaandeweg ontstane problemen.


Voor complete woonwijken kan de traditionele bouw vele maanden of zelfs meer dan een jaar in beslag nemen om volledig te worden voltooid. Dit omvat alleen het casco of de buitenkant van het gebouw. Zodra de buitenkant van het gebouw klaar is moet het binnen worden afgewerkt. Dan kan het nog vele weken of zelfs maanden duren voordat het huis bewoonbaar is. Vergeet ook niet de hoeveel arbeid die hiervoor nodig is. En dat in een krappe arbeidsmarkt.

Wat zijn de voordelen van traditionele, bakstenen bouw?

Traditionele bouw is betrouwbaar en duurzaam. Deze gebouwen kunnen vele jaren overleven in ruwe omgevingen en vergen weinig onderhoud. Ze kunnen worden gebouwd in een breed scala van vormen en maten. Bakstenen gebouwen kunnen, als ze op de juiste manier worden gebouwd en onderhouden wanneer nodig, meerdere generaties meegaan.

Wat zijn de nadelen van traditionele gebouwen?

Helaas zijn er ook veel nadelen bij het traditioneel bouwen met bakstenen. Dit werd echter niet als nadeel of probleem gezien totdat er alternatieve bouwmethoden ontstonden. Enkele van de nadelen van traditionele bouw zijn:

  1. Projecttijd – Een van de grootste problemen is de tijd die nodig is om een bakstenen gebouw te bouwen. Deze vorm van bouwen is niet langer geschikt voor projecten die een snelle doorlooptijd vereisen. In veel gevallen kan de projecttijd worden verlengd door factoren waarop u geen invloed heeft, zoals het weer, de beschikbaarheid van personeel of vertragingen in de levering van materialen.
  2. Verstoring – Traditioneel bouwen zorgt voor veel overlast in de omgeving. Er komt veel geluid vrij bij het bouwen met baksteen. Daarnaast is deze methode slecht voor het milieu omdat er veel verlies aan materiaal is. De overlast die deze projecten veroorzaken is onvermijdelijk.
  3. Kosten – Naast de hoge materiaalkosten zal het grote aantal benodigde arbeidskrachten de kosten van het project aanzienlijk opdrijven. In het verleden heeft dit ertoe geleid dat sommige projecten werden opgegeven zodra het meeste werk al was gedaan. Het niet kunnen betalen van bouwbedrijven is een groot probleem, vooral wanneer een project om de een of andere reden vertraging oploopt of uitloopt.
  4. Niet aanpasbaar – Traditionele gebouwen zijn moeilijk aan te passen als ze eenmaal zijn gebouwd. Het toevoegen van een uitbreiding aan het pand kan op zichzelf al een vrij groot bouwproject zijn. Als het gebouw dus ooit ongeschikt wordt, zal de eigenaar moeten verhuizen of betalen voor dure verbouwingen.  

Wat zijn de voor- en nadelen van modulaire gebouwen?

Prefab bouwprojecten beginnen op dezelfde manier als traditionele gebouwen. Evaluaties zullen moeten worden uitgevoerd, de aarde zal moeten worden uitgegraven en funderingen moeten gelegd worden. Zodra de funderingen zijn gelegd kan de modulaire bouw van start gaan.
Terwijl het uitgraven en leggen van de funderingen aan de gang is, is de fabricage echter al begonnen. De componenten van modulaire gebouwen worden niet ter plaatse gemaakt. In plaats daarvan worden ze elders in een fabriek geproduceerd. Dit betekent dat essentiële onderdelen, zoals muren, plafonds en andere oppervlakken, buiten het terrein op een hoogwaardig niveau worden gebouwd. Zodra de funderingen zijn gelegd, worden deze onderdelen op de bouwplaats afgeleverd.


Wat zijn de voordelen van modulaire gebouwen?

Enkele van de grote voordelen die modulaire en geprefabriceerde bouw kan bieden zijn:

  1. Een sneller bouwproject – Door de eenvoud van modulaire bouw kunnen de projecten extreem snel worden voltooid. Terwijl de funderingen worden gelegd, worden de modulaire componenten in de fabriek vervaardigd. Zodra ze op uw bouwplaats zijn afgeleverd, kunnen ze in korte tijd worden opgetrokken.
  2. Kosteneffectief bouwen – Dankzij de lage prijs van materialen en de kortere projecttijd is modulair bouwen goedkoper dan traditioneel bouwen. Als u op zoek bent naar een gebouw van hoge kwaliteit tegen een lagere prijs, dan is modulaire bouw ideaal.
  3. Een minder ontwrichtende constructie – Modulaire bouwprojecten zijn veel sneller en minder ontwrichtend dan traditioneel bouwen. Dit maakt ze ideaal voor locaties die tijdens de bouw gebruikt moeten worden, zoals ziekenhuizen en scholen.
  4. Milieuvriendelijk – Modulair bouwen genereert minder afval en er wordt meer gebruik gemaakt van duurzame materialen. Als zodanig behoren prefab gebouwen tot de meest milieuvriendelijke ter wereld.

Naast deze grote voordelen zijn modulaire gebouwen van een zeer hoge kwaliteit en zijn ze veelzijdig. Ze kunnen zonder veel problemen worden aangepast, inclusief uitbreidingen en andere verbouwingen. Ze zijn ook lichter van gewicht, wat betekent dat ze flexibeler zijn qua ontwerp. Modulaire gebouwen hebben ook minder dragende muren nodig, waardoor een unieker binnen- en buitenontwerp mogelijk is.


Wat zijn de nadelen van modulaire gebouwen?

Er zijn slechts twee echte problemen met geprefabriceerde bouw, en dat zijn:

  1. Levering van materialen – In sommige gevallen kan het leveren van materialen op de bouwplaats een probleem zijn. Sommige van deze modulaire componenten kunnen groot in omvang zijn, waarvoor een groot voertuig nodig is. Als er problemen zijn zoals smalle wegen, lage bruggen of druk verkeer, kan het leveren van deze materialen een probleem zijn.
  2. Publieke perceptie – Verreweg de grootste belemmering voor modulair bouwen blijft de publieke perceptie. Ondanks hun hoge kwaliteit en betrouwbaarheid worden geprefabriceerde gebouwen nog steeds gezien als vrij zwakke of kwetsbare gebouwen. Er is nog een lange weg te gaan voordat modulaire gebouwen worden geaccepteerd als de logische opvolger van traditionele bouw.

Kosten

Dankzij modulaire bouw kunnen de voorbereidende werkzaamheden op de bouwplaats en de bouwwerkzaamheden buiten de bouwplaats tegelijkertijd beginnen, wat een groot voordeel is ten opzichte van traditionele bouw: snelheid. Volgens het McKinsey-rapport over modulaire bouw in 2019 kan modulair bouwen 20-50% sneller zijn dan traditionele bouw. Deze tijdwinst mag niet worden onderschat, aangezien tijdgerelateerde kosten veel lager zijn. Denk dan aan voorwerk, overheadkosten, accommodatie op de bouwplaats, huur van apparatuur, enz.

Het effect van de hogere snelheid is uiteraard een sneller rendement op de investering voor de klant met lagere overheadkosten op de bouwplaats voor de duur van het project. Dus zelfs als de bouwkosten hetzelfde zouden zijn, zijn de effectieve kosten van de ontwikkeling lager.

Bijkomende factoren die de kosten van modulair bouwen drukken zijn:

Automatisering

Bij modulaire bouw wordt gebruik gemaakt van machines en robotica die een aantal typische menselijke taken automatiseren. Dit betekent dat kleinere bouwteams in staat zijn een hogere productiviteit te halen dan doorgaans mogelijk is in de traditionele bouw. De mogelijkheden van automatische machines zullen in de loop van de tijd waarschijnlijk alleen maar toenemen.

Minder risico op kostenoverschrijdingen en vertragingen

Modulair bouwen biedt een veel grotere kosten- en tijdszekerheid dan traditioneel bouwen omdat er minder risicofactoren zijn die kostenstijgingen en vertragingen veroorzaken – minder mensen en minder aannemers op de bouwplaats om te beheren, vaste kosten van eenheden, veel minder herbewerking en variaties en veel lagere overheadkosten van aannemers (voorwerk, materiaalkosten, enz.)

Kwaliteit van het vakmanschap en kosten van herbewerking

Dankzij de striktere controle van het productieproces in de fabriek en de precisie-engineering is de kwaliteit veel hoger en zijn de kosten voor herbewerking meestal lager bij modulaire bouw dan bij traditionele bouw. Als gevolg daarvan is dit dure en tijdrovende proces van het herstellen van ontwerpfouten en problemen met de productiekwaliteit op een bouwplaats bijna volledig geëlimineerd.

Materiaalkosten

Deze factor kan in feite in beide richtingen gaan (zie hieronder). De precisie-engineering die bij modulair bouwen wordt gebruikt, betekent dat er minder afval is in vergelijking met traditioneel bouwen. De verbeterde engineering betekent dat modulaire gebouwen over het algemeen beter presteren en later drastische besparingen kunnen opleveren in de onderhoudskosten van het gebouw. Beide factoren drukken de effectieve kosten van modulaire materialen. Er zijn echter bepaalde factoren die de kosten van modulaire bouw verhogen in vergelijking met traditionele bouw.

Faciliteitskosten.

Het bouwen en onderhouden van een productiefaciliteit voor offsite bouwen is erg duur. Als de klant dus een eigen faciliteit heeft of de productie uitbesteedt aan derden, wordt dit weerspiegeld in de bouwkosten.

Logistiek en transport

Hier moet rekening mee worden gehouden omdat de onderdelen die offsite worden gebouwd zowel moeten worden vervoerd als op de bouwplaats moeten worden geassembleerd. Afhankelijk van de afstand van de bouwplaats tot de productiefaciliteit en de transportbeperkingen onderweg voor de voertuigen die de onderdelen vervoeren, kunnen deze kosten hoog oplopen.

Zekerheid van financiering

Dit is moeilijker voor modulaire bouw, aangezien hiervoor doorgaans een hogere rentevoet geldt. Banken zijn huiverig voor het hogere faillissementsrisico dat modulaire bouw met zich meebrengt, aangezien de marktdeelnemers over het algemeen minder gerenommeerde exploitanten zijn. Verwacht wordt echter dat dit in de loop van de tijd zal verbeteren, naarmate de exploitanten een trackrecord van duurzame exploitatie opbouwen, wat de kredietverstrekkers vertrouwen geeft.

Materiaalkosten

Zoals hierboven vermeld, kunnen deze ook duurder zijn voor modulaire bouw, aangezien een hogere kwaliteit van materialen nodig is bij het gebruik van automatische machines. Aangezien de structuren die in een fabriek worden gebouwd bestand moeten zijn tegen vervoer en montage, wordt een groter volume aan materialen gebruikt dan bij traditionele bouw, waardoor het duurder wordt.

Gezien al deze punten kan men stellen dat bij een kostenvergelijking tussen de twee bouwmethoden een van beide methoden de voorkeur kan krijgen, afhankelijk van de specifieke kenmerken van het project. Het is echter belangrijk op te merken dat de kosten van modulair bouwen kunnen dalen naarmate de innovatieve fabricagetechnieken verder verbeteren en meer concurrerende marktdeelnemers de markt betreden.

Ontwerp

Het ontwerp van modulaire bouwprojecten moet in een veel vroeger stadium worden afgerond dan dat van traditionele bouwprojecten. De reden hiervoor is dat in het ontwerp rekening moet worden gehouden met de fabricage en montage, terwijl traditionele ontwerpen veel vloeiender kunnen zijn en vaak pas definitief worden gemaakt wanneer de werkzaamheden op de bouwplaats zijn begonnen.

Dit kan zowel positief als negatief worden geïnterpreteerd ten gunste van modulaire bouw, aangezien er een grotere zekerheid is in de hele toeleveringsketen, maar het kan ook worden gezien als te rigide en te duur om aan te passen als er onvermijdelijke veranderingen plaatsvinden die een wijziging van het ontwerp noodzakelijk maken.

Duurzaamheid

Dit is nog nooit zo belangrijk geweest voor bouwprojecten als nu. De autoriteiten, kopers en investeerders zijn zich meer bewust geworden van de milieu impact en we moeten er daardoor voor zorgen dat bouw duurzaam is.

Het gebruik van hernieuwbare materialen en het beperken van uitstoot zijn dan ook essentiële overwegingen voor een bouwproject. Modulair bouwen lijkt in dit opzicht de overhand te hebben, want hoewel het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen bij beide bouwmethoden mogelijk is, is er vaak minder materiaalverspilling en zijn de gebouwen die met modulair bouwen worden geproduceerd beter, zoals eerder besproken.

Modulaire bouwprojecten hebben ook de neiging om minder uitstoot te veroorzaken. Het aantal arbeidskrachten is meestal kleiner, er hoeven minder mensen naar de bouwplaats te reizen en er zijn minder zware machines op de bouwplaats die op brandstof werken, wat allemaal sterk bijdraagt tot minder uitstoot.

Hoe kies je welke bouwmethode je voor een bouwproject wilt gebruiken?

Dit moet in het vroegste stadium van een bouwproject worden gedaan.

Elk project heeft zijn eigen unieke beperkingen en ontwikkelingsdoelen, en gezien de verscheidenheid aan factoren die een rol spelen bij de keuze van uw bouwmethode, is er geen objectief antwoord op de vraag welke de beste is. Een goede evaluatie van uw ontwikkelingsdoelstellingen is nodig om te beoordelen welke bouwmethode het meest geschikt is voor uw project.

Dus hoe evalueren we al deze punten om een beslissing te nemen over welke bouwmethode voor uw specifieke bouwproject moet worden gekozen?

Momenteel gebeurt dit tijdens de haalbaarheidsfase van een project, een manueel, arbeidsintensief en duur proces waarbij de locatie en de marktomstandigheden worden geëvalueerd en een conceptueel bouwontwerp en kostenraming worden opgesteld met behulp van tools zoals Microsoft Excel en Autodesk Revit.

Bij Ripstaal geloven we dat de modulaire bouwsector een nieuwe reeks hulpmiddelen nodig heeft om de waarde van moderne bouwmethodes aan te tonen aan aannemers, architecten en projecteigenaars die nog steeds vastzitten aan traditionele methodes.

Wilt u in contact komen met Ripstaal Steelframing?

Vul dan onderstaande contactformulier in of ga naar onze contact pagina.